Üyelik Sözleşmesi

"Tarafınızla yapılan üyelik sözleşmesi, sözleşme kurulduğu tarihten üyeliğiniz sona erene kadar şirketimiz tarafından elektronik ortamda saklanacaktır. İşbu sözleşme kurulduktan sonra sözleşme metni tarafınıza ait elektronik postaya gönderilecektir. Tarafınızca bu sözleşmenin saklanması önemle rica olunur."

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, yalcinteber.com.tr adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

1. Taraflar

yalcinteber.com.tr adlı internet sitesinden (bundan böyle yalcinteber.com.tr olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamaş olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır). Yalçın Teber Alışveriş Merkezi Ltd. Şti. ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

2. Kullanım Koşulları

2.1 ÜYELER VE KULLANICILAR yalcinteber.com.tr sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

2.2 Bu SİTE' de sunulan hizmetler Emek Mah.Ordu Cd. No:30 Sancaktepe/İSTANBUL adresinde faaliyette bulunan Yalçın Teber Alışveriş Merkezi Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca "Yalçın Teber Avm olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve yalcinteber.com.tr’ nin yasal sahibi Yalçın Teber Avm olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Yalçın Teber Avm’ ye aittir.

2.3 İşbu üyelik sözleşmesi Yalçın Teber Avm tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak yalcinteber.com.tr’da yayınlanarak KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

2.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve Yalçın Teber Avm’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Yalçın Teber Avm tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2.5 Yalçın Teber Avm, yalcinteber.com.tr sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

3. Tanımlar

3.1. ÜYE: Yalçın Teber Avm’den ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Yalçın Teber Avm tarafından üyelikleri onaylanarak Yalçın Teber Avm 'ye üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.)

18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile yalcinteber.com.tr’de yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin yalcinteber.com.tr’de yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez. yalcinteber.com.tr’e üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde Yalçın Teber Avm üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar.

3.2. Kullanıcı: Yalçın Teber Avm’a ait yalcinteber.com.tr sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

3.3. Onaylama İşlemi: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından Yalçın Teber Avm'a SMS (kısa mesaj) göndermesi ile Yalçın Teber Avm 'ın KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

3.4. Link: yalcinteber.com.tr üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden yalcinteber.com.tr’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

3.5. İçerik: yalcinteber.com.tr sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

3.6. Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi: yalcinteber.com.tr vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Yalçın Teber Avm arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

3.7. Kişisel Bilgi: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, yalcinteber.com.tr ‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

4. Hizmetlerin Kapsamı

4.1. Yalçın Teber Avm’ın, yalcinteber.com.tr üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. yalcinteber.com.tr üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.2. Yalçın Teber Avm’ın yalcinteber.com.tr üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi yalcinteber.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından müşteriye Yalçın Teber Avm adına ayıpsız olarak teslimidir.

4.3. Yalçın Teber Avm, yalcinteber.com.tr üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği yalcinteber.com.tr’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

4.4. yalcinteber.com.tr bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların Yalçın Teber Avm tarafından belirlenecek olan ve yalcinteber.com.tr ‘un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. Yalçın Teber Avm, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin yalcinteber.com.tr ‘ da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

5. Genel Hükümler

5.1. ÜYELER ya da KULLANICILAR, yalcinteber.com.tr sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, yalcinteber.com.tr ‘nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.

5.2. ÜYELER ya da KULLANICILAR, yalcinteber.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır.

5.3. ÜYELER ya da KULLANICILAR, yalcinteber.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.4. Yalçın Teber Avm, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, yalcinteber.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Yalçın Teber Avm'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.5. SİTE üzerinden, Yalçın Teber Avm’ın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. yalcinteber.com.tr üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Yalçın Teber Avm 'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.

5.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Yalçın Teber Avm’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Yalçın Teber Avm’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.7. yalcinteber.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Yalçın Teber Avm mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. yalcinteber.com.tr sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

5.8. Yalçın Teber Avm, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya Yalçın Teber Avm’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da Yalçın Teber Avm’ın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.

5.9. Yalçın Teber Avm, yalcinteber.com.tr mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, yalcinteber.com.tr üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. yalcinteber.com.tr muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler yalcinteber.com.tr sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile yalcinteber.com.tr ‘ de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. yalcinteber.com.tr ‘de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Yalçın Teber Avm 'ın yalcinteber.com.tr ‘de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir.

5.10. Yalçın Teber Avm, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve yalcinteber.com.tr kullanma koşulları ile yalcinteber.com.tr ‘de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yalcinteber.com.tr ‘yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, yalcinteber.com.tr sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. yalcinteber.com.tr kullanımı ya da yalcinteber.com.tr ‘ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

5.11. yalcinteber.com.tr dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Yalçın Teber Avm’ın , işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Yalçın Teber Avm çalışanlarının ve yöneticilerinin, Yalçın Teber Avm yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Yalçın Teber Avm, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.12. yalcinteber.com.tr ‘yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla yalcinteber.com.tr üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, yalcinteber.com.tr dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Yalçın Teber Avm ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin yalcinteber.com.tr üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Yalçın Teber Avm’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.13. Yalçın Teber Avm, yalcinteber.com.tr üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Yalçın Teber Avm aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, yalcinteber.com.tr hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5.14. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde Yalçın Teber Avm tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Yalçın Teber Avm; Yalçın Teber Avm hizmetleri, Yalçın Teber Avm bilgileri, Yalçın Teber Avm telif haklarına tâbi çalışmaları, Yalçın Teber Avm ticari markaları, Yalçın Teber Avm ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5.15. Taraflar, Yalçın Teber Avm’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

6. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yalçın Teber Avm, yalcinteber.com.tr ‘ye erişilmesi, yalcinteber.com.tr ‘nin ya da yalcinteber.com.tr ‘daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Yalçın Teber Avm sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. yalcinteber.com.tr ‘ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da yalcinteber.com.tr ‘nin kullanılması ile Yalçın Teber Avm’ın , kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. Gizlilik

Yalçın Teber Avm, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Yalçın Teber Avm, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ait gizli bilgileri, yasal bir zorunluluk ya da site güvenirliliğini sarsabilecek bir durum olmadıkça üçüncü şahıslara kullandırmayacağını taahhüt eder.

8. Devir

Yalçın Teber Avm, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

9. Sözleşmenin Feshi

İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. yalcinteber.com.tr, ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi ya da yalcinteber.com.tr içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI YA DA ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle yalcinteber.com.tr sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

Aşağıdaki Durumlarda Üyelik İptal Edilemez

1 - Üye son verdiği sipariş üzerinden 60 gün geçmemişse.

2 - Farklı bir e-posta adresi ile üyelik iptal talebinde bulunulduysa

3 - Üyeye Kayıtlı bilgilerinden ulaşılamıyorsa

Aşağıdaki Durumlarda Üyelik Tarafımızdan İptal Edilir

1 - Üye Ahlak dışı, mesajlar gönderiyor ya da yorum yazıyorsa

2 - Sahtekarlık girişiminde bulunduysa

3 - Sisteme veya Yalçın Teber Avm markasına zarar vermeye yönelik girişimde bulunduysa.

10. Mücbir Sebep

Yalçın Teber Avm, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, yalcinteber.com.tr sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle Yalçın Teber Avm’dan herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

11. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve yalcinteber.com.tr ‘ de yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Yalçın Teber Avm’ın KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

12. Ürün Yorumları

Her üye ürünlere yorum yazabilir. Bilgilerinizi ve tecrübelerinizi diğer kullanıcılarla paylaştıkça, alışveriş daha keyifli ve bilinçli olacaktır. Müşteri yorumları tarafsız ve tecrübeye dayalı olacağı için daha bilinçli alışveriş ortamı doğacaktır.

Ürün yorumu yazarken dikkat etmeniz gerekenler: Genel ahlak kuralları çerçevesinde, diğer kullanıcılara ve ürünün üreticisine saygılı yorumlar yazmaya özen gösterin. Yorumlar incelenerek uygun görülmeyen yorumlar sistemden silinmektedir.

13. Üye Güvenliği

Üyenin güvenliği için mağazamızda her türlü önlem alınmıştır. Bu alınan önlemlerin yanında sizlerde üye bilgilerinizin güvenliğinden sorumlusunuz. Mağazamıza giriş için kullandığınız bilgilerinizi hiç kimse ile paylaşmayın, güvenli olduğundan emin olmadığınız bilgisayarlardan sisteme giriş yapmayın.

Farklı Adres: Her üye İçin Sipariş Sonlandırırken kendi kayıtlı adresi haricinde farklı adres girebileceği bir adres bölümü bulunmaktadır.

Adres bölümünü arkadaşlarınıza hediye gönderirken kullanabileceğiniz gibi, farklı adreslerde olduğunuz dönemlerde kullanabilmeniz için düşünülmüştür.

14. Yürürlülük ve Kabul

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, Yalçın Teber Avm tarafından KULLANICI ya da ÜYELER’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’ lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini yalcinteber.com.tr sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Yalçın Teber Avm, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek yalcinteber.com.tr üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.